top of page

CYMDEITHAS HANES LLEOL RHUTHUN

DYMUNAF YMUNO A CYMDEITHAS HANES LLEOL RHUTHUN

ENW            _________________________________ 


CYFEIRIAD        _________________________________  

                                                                               
           _________________________________        

                                                                         
EBOST            _________________________________      

                                                                            
FFON            _________________________________       

                                                                               
Wrth wneud eich cais rydych yn cytuno i’r Gymdeithas gadw y gwybodaeth ddarperir genych yn ôl rheolau diogelu data y Gymdeithas. Gall y Gymdeithas ddefnyddio eich gwybodaeth i roi manylion i chi am y  Gymdeithas a’i weithgareddau ac i’ch hysbysu am wybodaeth hanesyddol Rhuthun a’i chyffiniau fuasai o ddiddordeb i’r aelodeth. Bydd y Gymdeithas yn defnyddio eich data ar gyfer y dibenion yma yn unig ac ni fydd yn rhannu y wybodaeth gyda unrhyw un arall.


LLOFNOD        _________________________________        

                                                                          
DYDDIAD        _________________________________                                                                                   
A wnewch chi ddychwelyd y ffurflen ar ôl ei llenwi i’r Ysgrifennydd Aelodaeth Carol Smith, Cefn Du, Cyffylliog, Rhuthun, LL15 2DR.    01824 710246    porthydwr@gmail.com

For a Bankers Order Applicaton Form Click HERE

bottom of page