top of page

CYMDEITHAS HANES LLEOL RHUTHUN

RUTHIN LOCAL HISTORY SOCIETY

Wrth wneud eich cais rydych yn cytuno i’r Gymdeithas gadw y gwybodaeth ddarperir genych yn ôl rheolau diogelu data y Gymdeithas. Gall y Gymdeithas ddefnyddio eich gwybodaeth i roi manylion i chi am y  Gymdeithas a’i weithgareddau ac i’ch hysbysu am wybodaeth hanesyddol Rhuthun a’i chyffiniau fuasai o ddiddordeb i’r aelodeth. Bydd y Gymdeithas yn defnyddio eich data ar gyfer y dibenion yma yn unig ac ni fydd yn rhannu y wybodaeth gyda unrhyw un arall.
 

DYMUNAF YMUNO A CYMDEITHAS HANES LLEOL RHUTHUN

ENW        ____________________________________________

CYFEIRIAD  __________________________________________

        ________________________________________________

EBOST    _____________________________________________

RHIF FFON  _______________________ DYDDIAD  __________   


======================================================


ARCHEB BANC.

I FANC        ___________________________________________

CYFERIAD CANGEN  ____________________________________

COD DIDOLI    ________________________________________

RHIF Y CYFRIF    ______________________________________

TALER I FANC NATWEST CANGEN RHUTHUN, COD DIDOLI  54-41-06

I GYFRIF   CYMDEITHAS HANES LLEOL RHUTHUN

RHIF Y CYFRIF      2 2 8 5 2 8 4 0

Y SWM O £5 / £10 * BOB BLWYDDYN GAN DDECHRAU AR 1af. MIS

______________________ 20____ TAN Y RHODDIR RHYBUDD PELLACH

ARWYDDWYD    ______________________ DYDDIAD ___________

A WNEWCH CHI DDYCHWELYD Y FFURFLEN AR OL EI LLENWI I’R YSGRIFENNYDD, DAVID GARETH EVANS, ELIDAN, FFORDD LLANFAIR, RHUTHUN, LL15 1DA.                                                                               01824 704564  garethmachno@yahoo.co.uk 
* £5 y person.

bottom of page